استاد محترم از اینکه همراهان را انتخاب کردید سپاسگذاریم. برای شروع همکاری لازم میدونیم با سیاست های همراهان آشنا شوید و بصورت پلکانی باهم قدم به قدم برای خدمت و کسب درآمد همراه هم باشیم.
قدم اول : برای اینکه بچه ها به شما اعتماد کنند باید مراحل زیر را طی کنیم:

– نام کوتاه و جذاب بگذارید (جلوی هرقسمت متناسب با پاسخ جای جواب و یا ارسال فایل باشد)
– گروه دانش آموز متقاضی را با ذکر پایه تحصیلی معرفی کنید
– تعداد جلسات مورد نیازتان را مطرح کنید
– زمان هرجلسه چقدرباشد؟
– سرفصل هرجلسه را تعیین کنید
– بعد از جلسه چه اتفاقی برای داوطلب میفتد (خروجی جلسه چیست)
– آیا هرجلسه جزوه نیازدارد؟
– برای تبلیغ این دوره یک فیلم کوتاه جذاب ضبط کنید. برای اینکه وقت شما گرفته نشود قبل از فیلم ، صدایتان را ضبط کنید و یا سناریوی مورد نظرتان را بنویسید برای مشاورین ما بفرستید تا ازجملات تاثیرگذار و مهم استفاده کنند و آن را دراختیار شما قراردهند.
آپلود فایل (صدا،فیلم،سناریو)
– برای این دوره حداقل 5یا6 تا مقاله چندخطی جذاب لازم دارید،چند شعار تبلیغاتی پیشنهاد میکنید.