آینده خود را تضمین کن!

متقاضی گرامی بسته مکمل رفاه ،سکوی پرتاب شماست.

در بسته مکمل رفاه چه خدماتی دریافت میکنید:

2 کتاب برای شما چاپ میکنیم .

ازکتابهای چاپ شده برای شما درآمدزایی میکنیم.

12 لوح مورد تایید وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دریافت می‌کنید.

یک گواهینامه معتبر مورد تایید وزارتخانه ها و سازمانها،ارگانها و شرکتهای خصوصی و دولتی دریافت میکنید .

یک رزومه کامل کاری دو زبانه دریافت میکنید.

کارت ملی هوشمند کاری مثل کارشناسان رسمی دریافت خواهید کرد.

کارت اهل قلم و کانون نویسندگان خواهید داشت.

5 آزمون روانشناختی شغلی که نتایج آن معتبر داخل و خارج کشور است، برگزار میکنیم.

درکنار سرویسهای گفته شده از خدمات بیمه ای ویژه زیر نیز بهرمند میشوید

بیمه تامین اجتماعی خواهید شد .

بصورت ماهیانه از 50 % تخفیف حق بیمه تامین اجتماعی تا بازنشستگی استفاده کنی .

بیمه تکمیلی و درمانی میشوید .

از 200 % تخفیف حق بیمه درمانی ، تکمیلی و حوادث استفاده خواهید کرد .

درکنار سرویسهای گفته شده از خدمات بیمه ای ویژه روبرو نیز بهرمند میشوید:

درکنار سرویسهای گفته شده از خدمات بیمه ای ویژه زیر نیز بهرمند میشوید:

بیمه تامین اجتماعی خواهید شد .

بصورت ماهیانه از 50 % تخفیف حق بیمه تامین اجتماعی تا بازنشستگی استفاده کنی.

از 200 % تخفیف حق بیمه درمانی ، تکمیلی و حوادث استفاده خواهید کرد.

بیمه تکمیلی و درمانی میشوید .

مبلغ پکیج رفاه

20 میلیون تومان

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://ilmara.com/?p=6096