سورپرایز میشی

با هر شرایطی

تو هر وضعیتی

با هر دغدغه ای

خیلی آسون … مدرکتو بگیر

فقط بگو چی میخوای؟

امروز، 60 درصد تخفیف هم داری

دانشگاهی: وزارت علومی

همسطح : ارتقاع شغلی و درامدی

مقطع درخواستی نوع مدرک مبلغ واقعی مبلغ با تخفیف
دیپلم تا ارشد
دانشگاهی
35 میلیون
14 میلیون
کاردانی تا ارشد
دانشگاهی
30 میلیون
12 میلیون
کارشناسی تا ارشد
دانشگاهی
15 میلیون
6 میلیون
دیپلم تا دکتری
همسطح
70 میلیون
28 میلیون
کارشناسی تا دکتری
همسطح
60 میلیون
24 میلیون
ارشد تا دکتری
همسطح
30 میلیون
12 میلیون

مقطع درخواستی

دیپلم تا ارشد

کاردانی تا ارشد

کارشناسی تا ارشد

دیپلم تا دکتری

کارشناسی تا دکتری

ارشد تا دکتری

نوع مدرک

دانشگاهی

دانشگاهی

دانشگاهی

همسطح

همسطح

همسطح

مبلغ واقعی

35 میلیون

30 میلیون

15 میلیون

70 میلیون

60 میلیون

30 میلیون

مبلغ با تخفیف

14 میلیون

12 میلیون

میلیون

28 میلیون

24 میلیون

12 میلیون

فقط امروزه، پس، شروع کن!

 

تکمیل فرم 

 مشاوره تلفنی 

 عقد قرارداد

"*" indicates required fields


انجمن صنفی فروشگاهای اینترنتی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://ilmara.com/?p=7138