برای دریافت آسان و بی دغدغه مدرک جزء کدام گروهید؟

گروه اول: متقاضی مدرک دانشگاهی از کاردانی تا ارشد

گروه دوم : تبدیل سوابق و مهارتهای شغلی به مدرک معتبر (از دیپلم تا دکتری) و مورد تایید سازمان ها، ارگان ها، وزرات خانه ها، شرکت های خصوصی یا دولتی

گروه سوم: اخذ گواهی نامه ، معتبر و مورد تایید در 70 کشور

گروه اول:

متقاضی مدرک دانشگاهی از کاردانی تا ارشد

گروه دوم :

تبدیل سوابق و مهارتهای شغلی به مدرک معتبر (از دیپلم تا دکتری) و مورد تایید سازمان ها، ارگان ها، وزرات خانه ها، شرکت های خصوصی یا دولتی

گروه سوم:

اخذ گواهی نامه ، معتبر و مورد تایید در 70 کشور

مدارک مورد تایید یکی از وزارت خانه های 

علوم، ارشاد، سازمان فنی و حرفه ایی کشور می باشد.

مدارک مورد تایید یکی از وزارت خانه های 

علوم،ارشاد، سازمان فنی و حرفه ایی کشور می باشد.

درخواست مدرک تحصیلی معتبر

انجمن صنفی فروشگاهای اینترنتی

تلفن روابط عمومی

22265607_021

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://ilmara.com/?p=5274