عضو کانون بشی

مثل کارمندهای دولت می‌شوی

بیمه تأمین اجتماعی و درمانی:

ماهی سیصد و سی هزار تومان

ارتقا مدرک دانشگاهی:

از دیپلم تا ارشد

ارتقا رزومه علمی

وام بیست‌وپنج میلیونی و ...

تو عضویت کانون، صاحب و نویسنده دو کتاب با مجوز می‌شوی و یک درآمد روزانه شحصی مشخص پیدا می‌کنی،

مبلغ عضویت از ده میلیون تومان

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://ilmara.com/?p=10924